ALLEMANSRÄTTPROJEKTET

Naturvårdsverket har beviljat FREMJA/SIFs Fritidssektion 290 000 kronor och det vill vi såklart att så många SIF-medlemmar som möjligt ska kunna få del av!

Läs mer om hur DU och DIN lokalförening och dess medlemmar kan ”få en del av kakan” under länkarna till höger.

Naturvårdsverkets bidrag syftar till att SIFs Fritidssektion, på olika sätt, ska utbilda våra medlemmar i Allemansrätt och ridning. Vi ska även verka för att göra vår fantastiska natur mer tillgänglig och säker för oss ryttare och våra hästar att vistas i, t ex genom att uppmuntra till och  “arbeta för ridleder och permanenta fållor och hagar” (p-plats för häst) på strategiska ställen.

Genom att klicka på länkarna till höger så hittar du förhoppningsvis det du söker och hur du beställer det material din lokalförening behöver – GRATIS! (om inte är det bara att höra av sig till mig, Marie Svensson, 070 458 30 74).

Hästparkeringarna och ridlederna, kan förhoppningsvis, förutom att vara till glädje för din lokalförening under åren som kommer även komma till nytta under Sverigeritten 2022. Kanske ligger de i anslutning till ett fika-, lunch-, middag- eller övernattningsställe?

Allemansrättkunskap kan vi ALDRIG få för mycket av.

TVEKA INTE 
Nu är det hög tid för DIG och DIN lokalförenings medlemmar att ta del av bidraget!

Allemansrätten – aktivitetsförslag för medlemmar i alla åldrar samt hur lokalföreningen söker ekonomiskt bidrag för detsamma