Föreningsutbyte

Lokalföreningsutbytet – De lokalföreningar som skulle vilja ha utbyten med andra lokalföreningar ska med lätthet kunna hitta varandra via vårt register på FREMJA och även lägga ut information om vad de kan erbjuda vid eventuella utbyten/besök.

Sidan kommer att lösenordskyddas när intresse finns att vara med här.