Lånehästbanken

Lånehästbanken – Tanken med lånehästbanken är att upprätta ett register med medlemmar som är intresserade av besök och så kallade ”hemma-hos-ridning” och där den som finns med i registret erhåller lånehäst m.m. för den/de som väljer att använda sig av konceptet. 

Lånehästbanken är bara till för medlemmar i Svenska Islandshäsförbundet, sidan kommer att lösenordskyddas när intresse finns att vara med här.