Marie Avgår från fritidssektionen!

En stor förlust för hela fritidssektionen! Vad kommer nu att hända?/Mari Norberg

Hon skriver så här på FB.

Jag har idag meddelat SIFs styrelse att jag avgår som Fritidssektionens ordförande. Detta efter att igår fått information från SIFs tf. ordförande Bo Engström om att jag inte tilldelas projektledaruppdraget för Sverigeritten 2022. Jag har helt på ideell basis utvecklat och drivit Sverigeritten med stort engagemang sedan starten 2020 och själv bekostat de utgifter förenade med mitt deltagande. När denna position nu blir arvoderad finner styrelsen för gott att utse någon annan till projektledare. Jag känner därmed att styrelsen inte har förtroende för mitt arbete och som konsekvens av detta avslutar jag nu samtliga engagemang för SIF. Därmed blir jag också tvungen att stänga FB-sidor, FB-grupper och Google formulär som jag skapat och administrerat inom ramen för mitt ideella uppdrag. Jag överlåter till SIFs generaldirektör och styrelse samt av styrelsen utsedd arvoderad projektledare, att framöver hantera Fritidssektionens aktiviteter och kommunicera med dess medlemmar på det sätt som man anser lämpligt.Jag har haft fantastiskt roligt då jag arbetat för att utveckla Fritidssektionen under de gångna 3,5 åren. Nu önskar jag mina efterträdare lycka till!TACK för mig! Marie Svensson