Sverigeritten 2022

Beviljade medel från Svenskt Friluftsliv 200 000 kr – Planerade dagsetapper för Sverigeritten 2022

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet syftar till att få med så många som möjligt av våra medlemmar (och hästar) på en långritt genom Sveriges vackra natur. När Sverigeritten genomfördes för första gången, 2020, deltog 299 personer och den startade på Gotland under 6 dagar innan vi hoppade upp till Kiruna där resan söder ut började. Ritten avslutades 65 dagar senare i Ystad och då hade det ridits 150 mil genom Sverige. Det blev lite luckor i norra Sverige men från Sundsvall till Ystad var ritten i princip intakt med några få luckor.
Sverigeritten är en av de mest populära och uppmärksammade aktiviteter som Svenska Islandshästförbundet någonsin har genomfört och vår målsättning är att den ska genomföras vartannat år och bli en ”ny tradition”. Sverigeritten fick en hel del uppmärksamhet i lokal media 2020 och vi räknar med att den kommer att öka under 2022 eftersom konceptet nu utvecklas och vi kan använda oss av de kontakter och erfarenheter vi har från 2020.

Sverigeritten genomförs som en budkavle från norr till söder varigenom vi knyter vi ihop våra lokalföreningar. Många ryttare väljer att rida fler sträckor än dem inom den egna föreningens geografiska område, dels för att få se nya delar av Sverige från hästryggen, dels för att lära känna nya människor som delar ens intresse för islandshästar och naturupplevelser.

Den här gången kommer vi att fokusera på hela familjers deltagande. Svenska Islandshästförbundets genomsnittlige medlem är en medelålders vit kvinna med relativt god ekonomi. Nu vill vi, genom att ordna andra aktiviteter runt om kring själva ritten, få med övriga familjemedlemmar både upp- och avsuttet. Att göra Sverigeritten till en oförglömlig friluftsaktivitet för så många människor som möjligt är vår långsiktiga målsättning med denna satsning!

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Sverigeritten är en långritt från norra till södra Sverige med start i Kiruna och målgång i Ystad. Målsättningen är att genom samverkan med våra lokalföreningar, som återfinns i hela Sverige, rida genom hela landet och återigen göra Sverigeritten till en riktig budkavle. De olika lokalföreningarna kommer att planera och genomföra de olika sträckorna i ”sin” geografiska del och på det sättet får vi med alla lokalföreningar.

I Sverige är ridning (även islandshäst) en typisk ”tjejsport”. I Svenska Islandshästförbundet är enbart 7% av medlemmarna killar till skillnad från på Island, där 46% av medlemmarna är killar. Vi vill se en ökad andel killar som rider islandshäst även i Sverige och under de kommande åren ska vi på olika sätt arbeta för att uppnå detta. Genom olika satsningar kommer vi försöka locka fler killar till vår verksamhet och vi vill självklart även använda Sverigeritten som en inkörsport. Friluftsliv är något som många killar (och tjejer) redan ägnar sig åt i en eller annan form, och vi är övertygade om att många killar skulle älska att vara i naturen även till häst.

För locka med hela familjen på Sverigeritten planerar vi att ha olika aktiviteter och happenings hos lokalföreningarna. Exempel på aktiviteter vi planerar för är prova-på-ridning, uppvisning av beridet bågskytte, femkamp/tipspromenader (upp- och avsuttet), lägerplatser för hela familjen (inklusive tältning, gemensam matlagning, musik vid lägerelden osv). Nätverket ”Killar som rider islandshäst” kommer tillsammans med förbundets fritidssektion ta fram en lista med förslag på aktiviteter som kan locka hela familjen till att delta i 2022 års Sverigeritt.

Vi vill även knyta de lokala islandshästföretagarna som finns runt om i landet till Sverigeritten. Som exempel vill vi anlita dem för ”bed and box” för dem som rider längs olika sträckor. I samband med att vi besöker dem, kommer vi tillsammans att anordna islandshästrelaterade och sociala aktiviteter för ”ickeryttare” för att få med så många som möjligt.

För att kunna göra denna utveckling av Sverigeritten 2022 och få den till en framgångsrik och uppskattad tradition över tid, så avser vi att denna gång ha en arvoderad projektledare som håller ihop hela Sverigeritten. Det vill säga en person som ansvarar för planering, koordinering, kommunikation osv och som även deltar i och dokumenterar delar av Sverigeritten samt utvärderar och rapporterar projektet.

Förväntade effekter

  • Sverigeritten genomförs genom hela landet och involverar många av förbundets lokalföreningar och medlemmar
  • Lokal media uppmärksammar Sverigeritten i ännu högre utsträckning än 2020
  • Fler sponsorer blir intresserade av att stödja Sverigeritten framöver då exponeringen i olika media är stor och positiv
  • 25% fler ryttare än 2020 deltar i Sverigeritten 2022
  • Andelen killar som rider eller deltar i aktiviteter vid sidan om Sverigeritten ökar markant jämfört med 2020. Många av dem fortsätter sedan vara aktiva i lokalföreningens
    verksamhet
  • Intresset för och kunskapen om att rida i naturen ökar bland våra medlemmar i hela Sverige
  • Intresset för att rida i naturen på ”bortaplan” ökar bland våra medlemmar och nya kontakter skapas
  • Ett långsiktigt hållbart koncept för Sverigeritter tas fram under 2022