Sverigeritten 2020

Sverigeritten anordnades sommaren 2020 då man red från Umeå i norr till Ystad i söder.

Medlemmar från olika klubbar i hela landet deltog och anordnade även dagsritter på hemmaplan.

Sverigerittens Facebook sida kan du läsa mer om hela ritten i text och bild.