Trollflätan

Trollflätan är en bok om allemansrättens som riktar sig till barn och unga. Genom allemansrättprojektet har denna bok skapats för att informera och skapa förståelse för vad man får göra i skog och mark. Du kan även beställa boken som PDF-fil här på fremjas sida, den ska då användas vid informationsträffar och andra aktiviteter för medlemmar i Svenska islandshästförbundet.